Informare certificatele de membru

CMD Timiș aduce la cunoștința membrilor săi, faptul că se primesc Certificatele de membru pentru viza de liberă practică pe anul 2017, începând cu 05.12.2016. Viza de liberă practică este obligatorie pentru toți membrii CMD Timiș.

         Președinte CMD Timiș,
Dr. Delia Barbu, medic primar stomatolog
       Secretar General,
Conf. Univ. Dr. Alexandru Ogodescu

Last Updated (Sunday, 27 November 2016 23:27)

 

Informare program de lucru

Programul de lucru al Colegiului Medicilor Dentisti Timiș pe lunile iulie și august rămâne același, cu excepția suspendării zilelor de audiență și a activității comisiilor de lucru, respectiv Consiliului Județean Timiș.


PREȘEDINTE  CMD TIMIȘ

DR. DELIA BARBU, medic primar stomatolog

 

CONGRESUL DE MEDICINĂ DENTARĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ A XXI-A EDIȚIE A ZILELOR STOMATOLOGICE BĂNĂŢENE

congres_mai_2016_1

congres_mai_2016_2


Congresul este creditat cu 24 credite EMC

Program in format PDF

 

Paste fericit!

felicitare-pasti-2016CMD TIMIȘ  aduce la cunoștință tuturor membrilor și colaboratorilor săi că activitatea Colegiului se suspendă pe perioada 29.04.2016-03.05.2016.
Activitatea se reia începând cu data de 04.05.2016.

Program : Luni – Vineri 08:00 - 16:00

Președinte  CMD TIMIȘ  Dr. Delia Barbu

Last Updated (Tuesday, 26 April 2016 13:14)

 

În atenția furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în sistemul de Medicină Dentară

Având în vedere adresa CNAS nr. P 2500/31.03.2016, înregistrată la CAS Timiș sub nr.

13205/31.03.2016, în vederea asigurării continuității pentru furnizarea de servicii medicale,

medicamente și dispozitive medicale și a accesului în mod neîntrerupt al persoanelor

asigurate la aceste servicii, medicii stomatologi care au contract cu CAS Timiș să se prezinte

la sediul CAS Timiș în vederea semnării actelor adiționale pentru prelungirea valabilității

contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamante și dispozitive medicale pentru

trimestrul II 2016.


Acordarea de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în sistemul social de

asigurări de sănătate se realizează până la data de 30 iunie 2016 în baza actelor adiționale

încheiate la contractele aflate în derulare cu furnizorii de servicii medicale.

Prin HG 200/2016, termenul de aplicare a HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de

servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a

medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de

sănătate pentru anii 2014-2015 a fost prelungit până la 30 iunie 2016.

Fondurile necesare decontării serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare

și a dispozitivelor medicale sunt asigurate din sumele prevăzute pe domeniile de asistență

medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale

de Sănătate pe anul 2016.


Casa Națională de Asigurări de Sănătate a dispus caselor județene de asigurări de sănătate

încheierea actelor adiționale precum și procedurile necesare derulării contractelor de

furnizare de servicii medicale, de medicamente și dispozitive medicale pentru trimestrul II

2016,fiind prelungit în mod corespunzător programul de activitate al acestora, în vederea

încheierii actelor adiționale, pentru a asigura accesul neîntrerupt al asiguraților la servicii

medicale, medicamente și dispozitive medicale.


Președinte CMD Timiș

Dr. Barbu Delia - medic primar stomatolog

Last Updated (Tuesday, 12 April 2016 16:22)

 

ATENȚIUNE

Toți medicii dentiști din județul Timiș, care nu au avizat certificatul de membru pe anul în curs, nu pot să practice profesia în mod legal.


PREȘEDINTE  CMD TIMIȘ

DR.DELIA BARBU, medic primar stomatolog

 

Program audiențe

 

Miercuri   12.00 – 13.00

Vineri       12.00 – 13.00


Last Updated (Wednesday, 02 March 2016 22:36)