In atentia tuturor lectorilor si furnizorilor de EMC- Acreditarea / reacreditarea lectorilor, furnizorilor de EMC, precum si creditarea formelor EMC- se face anual pana la 15 noiembrie

Stimati colegi,

Prin prezenta va aducem la cunostinta că  acreditarea si reacreditarea lectorilor si furnizorilor de EMC, precum si creditarea formelor EMC se efectueaza  anual pentru cererile depuse pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an, conform Deciziei  Consiliului National al CMDR nr. 58 / 19.11.2011 Regulamentul de EMC si Deciziei nr.7 / 28.06.2014.

A.  Acreditarea lectorilor se face pe bază de cerere şi curriculum vitae semnat, cu precizarea domeniului de specializare, comunicate până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

B. Lectorii se reacreditează anual pe bază de cerere scrisă, în funcţie de condiţiile aflate în vigoare la data acreditării, cu precizarea domeniului de specializare, comunicate până la data de 15 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

trimise pe adresa :

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania
Str.Costache Marinescu, Nr.14, Sector 1, Bucuresti

Va rugam sa trimiteti documentele numai prin Posta Romana.

Criteriile de acreditare sau, după caz, de reacreditare ca furnizor de EMC sunt următoarele:

a) furnizorul are statut de persoană juridică;

b) furnizorul este o instituţie sau organizaţie dintre cele prevăzute la art. 10 alin. (1) cu rol, funcţii şi atribuţii de învăţământ sau de educaţie continuă în domeniul medico-dentar prevăzute în actul normativ de înfiinţare ori statut;

c) furnizorul respectă regulile de activitate nonprofit şi de neimplicare în promovarea de produse specifice medico-dentare şi nu reprezintă interesele unor sponsori.

Taxele pentru acreditarea / reacreditarea furnizorilor de EMC si taxele pentru creditarea formelor de EMC se vor plati in contul CMDR  si reprezinta  reprezintă echivalentul în lei, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a României cotat în ziua plăţii, al sumei de 300 de euro.

Taxa nu se aplică în cazul instituţiilor de învăţământ medical superior acreditate  conform legii şi colegiilor teritoriale care solicită acreditarea sau, după caz, reacreditarea ca furnizor de EMC

 

Taxa se achită în contul bancar al CMDR.

CONT IBAN:  RO54BREL070002685RO11001 deschis la LIBRA INTERNET BANK - Sucursala Stefan cel Mare, CUI: 16962265

ANEXA CERERE DE ACREDITARE SI REACREDITARE II.doc

PRESEDINTE

PROF.Univ.Dr.Doina Onisei


Last Updated (Wednesday, 08 October 2014 15:54)

 

DECIZIE Nr. 7 din 28 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti

DECIZIE Nr.7 28.06.2014

Last Updated (Tuesday, 09 September 2014 20:52)

 

Video - Congresul International "Zilele Medicale Banatene" Editia a XIX-a

Partea 1

Partea 2

Last Updated (Thursday, 10 July 2014 09:03)

 

COMUNICARE CU PRIVIRE LA RELATIILE DINTRE MEDICI , RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE, PREVAZUTE ÎN CODUL DEONTOLOGIC AL MEDICULUI DENTIST

Stimati colegi,

Va rugam sa luati in consideratie prevederile Codului Deontologic privind normele de conduita morala si profesionala obligatorii, in legatura cu exercitarea drepturilor si indatoririlor medicului ca profesionist, fata de pacienti si fata de ceilalti medici dentisti.

 I . Relatiile dintre medici

      Potrivit Art. 22. alin 3 din Cod: Constituie abatere disciplinara blamarea si defaimarea colegilor in fata pacientului, a personalului sanitar, precum si orice expresie sau act capabil sa zdruncine increderea pacientului in medicul curant si autoritatea acestuia.

II.  Reclama si publicitatea

Raportat la art.29,30, 31,....36 din Codul Deontologic va informam ca : Profesia de medic dentist nu trebuie practicata ca o activitate comerciala, astfel:

Art. 30. - (1) Intr-un anuar sau in alte publicatii sunt autorizate sa apara numai urmatoarele indicatii:

   a)numele, prenumele medicului dentist si sediul, numarul de telefon, numarul de fax, programul de consultatii ale cabinetului de medicina dentara;
   b)specialitatea /competenta, gradul profesional.


   (2) Orice alte date si informatii publicate sunt considerate publicitate si sunt interzise.


 Art. 31. - (1) Sunt interzise editarea si distribuirea de brosuri publicitare in legatura cu activitatea profesionala.

   (2) Sunt interzise reclama comerciala si publicitatea personala, inclusiv in interesul unor terti.

.......................................................
  
  Art. 36. - (1) Medicii dentisti pot furniza informatii profesionale prin internet, situatie in care trebuie sa dea dovada de sinceritate, corectitudine si demnitate.
   (2) La publicarea unui site web, medicii dentisti trebuie sa se asigure ca respectivul continut nu cuprinde informatii de natura inselatoare sau comparativa.
   (3) Toate informatiile de pe site-ul web trebuie sa fie reale, obiective si usor verificabile.

Orice incalcare a acestor dispozitii constituie abatere disciplinara, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006, Titlul XIII şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România.

_____________________________________________________________

DECIZIE NR. 15 privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist, publicata in M.Of.nr. 408 din 18 iunie 2010

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA

 

PRESEDINTE CMD TIMIS

Prof.Univ.Dr.Doina Onisei

Last Updated (Thursday, 03 July 2014 22:21)

 

În atenţia furnizorilor de medicina dentara care doresc să intre în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Timis – Calendar contractare si documentele necesare

1.CALENDAR CONTRACTARE 2014

  • Medicina dentara 04-13.06.2014, (cu exceptia zilei de 09.06.2014 zi legala libera)


2. Afisarea listei cu furnizorii respinsi:

  • 18.06.2014  afisarea se face la sediul unde a fost depus dosarul si pe site-ul CJASTM  www.cjastm.ro


3. Depunerea contestatiilor:

  • 19.06.2014 pentru restul tipurilor de asistenta intre orele 08.30 – 16.00

   Toate contestatiile se depun la CJASTM, sediul, din strada CORBULUI nr. 4 TIMISOARA


4. Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor:

  • 24.06.2014 afisarea se face la sediul unde a fost depus dosarul si pe site-ul CJASTM www.cjastm.ro


Documentele pe baza cărora se vor  încheia contractele de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară sunt urmatoarele:

OPIS contractare medicina dentara

Cerere contract

Declaratie de program 1

Declaratie de program 2

Declaratie program de activitate

Declaratie

Last Updated (Thursday, 05 June 2014 13:17)

 

In atentia furnizorilor de servicii de medicina dentara care doresc sa intre in contract cu CJAS Timis

In M.O. nr. 366 din 19.05.2014 a fost publicata H.G. nr. 400/13.05.2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale pentru anii 2014-2015.

Rugam toti furnizorii de servicii de medicina dentara, care doresc sa incheie contracte de furnizare de servicii  dentare  cu CJAS Timis  sa acceseze site-ul http://www.cjastm.ro/evaluare-furnizori-servicii-medicale  pentru depunerea  documentele necesare  privind evaluarea cabinetelor de medicina dentara.

Hotarare

Ordin

Cerere

Tabele

Taxa

Evaluare 53 OPIS


Last Updated (Monday, 02 June 2014 11:45)