DECIZIE Nr. 7 din 28 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti

DECIZIE Nr.7 28.06.2014

Last Updated (Tuesday, 09 September 2014 20:52)

 

Video - Congresul International "Zilele Medicale Banatene" Editia a XIX-a

Partea 1

Partea 2

Last Updated (Thursday, 10 July 2014 09:03)

 

COMUNICARE CU PRIVIRE LA RELATIILE DINTRE MEDICI , RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE, PREVAZUTE ÎN CODUL DEONTOLOGIC AL MEDICULUI DENTIST

Stimati colegi,

Va rugam sa luati in consideratie prevederile Codului Deontologic privind normele de conduita morala si profesionala obligatorii, in legatura cu exercitarea drepturilor si indatoririlor medicului ca profesionist, fata de pacienti si fata de ceilalti medici dentisti.

 I . Relatiile dintre medici

      Potrivit Art. 22. alin 3 din Cod: Constituie abatere disciplinara blamarea si defaimarea colegilor in fata pacientului, a personalului sanitar, precum si orice expresie sau act capabil sa zdruncine increderea pacientului in medicul curant si autoritatea acestuia.

II.  Reclama si publicitatea

Raportat la art.29,30, 31,....36 din Codul Deontologic va informam ca : Profesia de medic dentist nu trebuie practicata ca o activitate comerciala, astfel:

Art. 30. - (1) Intr-un anuar sau in alte publicatii sunt autorizate sa apara numai urmatoarele indicatii:

   a)numele, prenumele medicului dentist si sediul, numarul de telefon, numarul de fax, programul de consultatii ale cabinetului de medicina dentara;
   b)specialitatea /competenta, gradul profesional.


   (2) Orice alte date si informatii publicate sunt considerate publicitate si sunt interzise.


 Art. 31. - (1) Sunt interzise editarea si distribuirea de brosuri publicitare in legatura cu activitatea profesionala.

   (2) Sunt interzise reclama comerciala si publicitatea personala, inclusiv in interesul unor terti.

.......................................................
  
  Art. 36. - (1) Medicii dentisti pot furniza informatii profesionale prin internet, situatie in care trebuie sa dea dovada de sinceritate, corectitudine si demnitate.
   (2) La publicarea unui site web, medicii dentisti trebuie sa se asigure ca respectivul continut nu cuprinde informatii de natura inselatoare sau comparativa.
   (3) Toate informatiile de pe site-ul web trebuie sa fie reale, obiective si usor verificabile.

Orice incalcare a acestor dispozitii constituie abatere disciplinara, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 95/2006, Titlul XIII şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România.

_____________________________________________________________

DECIZIE NR. 15 privind adoptarea Codului deontologic al medicului dentist, publicata in M.Of.nr. 408 din 18 iunie 2010

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMANIA

 

PRESEDINTE CMD TIMIS

Prof.Univ.Dr.Doina Onisei

Last Updated (Thursday, 03 July 2014 22:21)

 

În atenţia furnizorilor de medicina dentara care doresc să intre în relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Timis – Calendar contractare si documentele necesare

1.CALENDAR CONTRACTARE 2014

  • Medicina dentara 04-13.06.2014, (cu exceptia zilei de 09.06.2014 zi legala libera)


2. Afisarea listei cu furnizorii respinsi:

  • 18.06.2014  afisarea se face la sediul unde a fost depus dosarul si pe site-ul CJASTM  www.cjastm.ro


3. Depunerea contestatiilor:

  • 19.06.2014 pentru restul tipurilor de asistenta intre orele 08.30 – 16.00

   Toate contestatiile se depun la CJASTM, sediul, din strada CORBULUI nr. 4 TIMISOARA


4. Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor:

  • 24.06.2014 afisarea se face la sediul unde a fost depus dosarul si pe site-ul CJASTM www.cjastm.ro


Documentele pe baza cărora se vor  încheia contractele de furnizare de servicii de medicină dentară în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară sunt urmatoarele:

OPIS contractare medicina dentara

Cerere contract

Declaratie de program 1

Declaratie de program 2

Declaratie program de activitate

Declaratie

Last Updated (Thursday, 05 June 2014 13:17)

 

In atentia furnizorilor de servicii de medicina dentara care doresc sa intre in contract cu CJAS Timis

In M.O. nr. 366 din 19.05.2014 a fost publicata H.G. nr. 400/13.05.2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale pentru anii 2014-2015.

Rugam toti furnizorii de servicii de medicina dentara, care doresc sa incheie contracte de furnizare de servicii  dentare  cu CJAS Timis  sa acceseze site-ul http://www.cjastm.ro/evaluare-furnizori-servicii-medicale  pentru depunerea  documentele necesare  privind evaluarea cabinetelor de medicina dentara.

Hotarare

Ordin

Cerere

Tabele

Taxa

Evaluare 53 OPIS


Last Updated (Monday, 02 June 2014 11:45)

 

Invitatie

invitatie_orig2

congres_cmdr_small

Sponsor: Blend-a-med

sponsor_-_blendamed

Parteneri media:

Last Updated (Wednesday, 30 April 2014 20:02)